-
SHS > Viden & ressourcer > Kundereferencer > Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

Omkostningsbesparelser og mere effektiv adgangsflow med Integra platformen på SLU

Fra forskellige sikringsløsninger på SLU's forskellige bygninger, rundt omkring i Sverige, til en samlet, fælles løsning i Integra platformen. Denne ændring har ikke kun øget sikkerheden, men også gjort administrationen af korthåndtering og tilladelser mere effektiv.

SLU - samlet viden om en bæredygtig udnyttelse af de biologiske naturressourcer

milj-o-hllbarhet-lr

SLU

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, er et universitet med samlet viden om en bæredygtig udnyttelse af de biologiske naturressourcer i miljøet og biovidenskaben.
Aktiviteterne spænder fra gener og molekyler, til biodiversitet, dyresundhed, bioenergi og fødevareforsyning. Samfundsplanlægning, bæredygtig udvikling af by og land, samt globale spørgsmål, som klimaændringer, er også på dagsordenen.
SLU har aktiviteter cirka 30 forskellige steder rundt om i Sverige, og har cirka 3.000 medarbejdere, 5.000 fuldtidsstuderende, 700 forskere og midlertidigt ansatte samt gæsteforskere.

kortlsare-tagg2

Et tydeligt behov for en fælles sikringsplatform

Før Integra blev installeret, brugte alle bygninger rundt om i Sverige, deres egne sikringsløsninger til både adgangskontrol og alarmer. Da hver enhed administrerede sit eget system, var omkostningerne til service og vedligeholdelse ude af kontrol. Desuden bliver en sådan administrationsform sårbar, da funktionen står og falder med en nøgleperson.
Mindre systemer, og vanskelighederne med at opretholde kompetencen, førte til unødvendige omkostninger, og manglen på en strategi for hvordan sikkerhedsarbejdet skulle udføres, medførte ulige relationer mellem de forskellige lokaliteter. Desuden var der ingen styring af, hvordan indkøb skulle håndteres på grund af manglende ekspertise.

SLU gennemførte en analyse af de eksisterende systemer på markedet, og foretog også sammenligninger med, hvordan andre universiteter og virksomheder med store medarbejder- og personflow havde løst deres situationer. SLU ville have et samlet ensartet håndtering og styring af deres sikringsløsninger for at få det rette sikkerhedsniveau, til den rette pris. Derfor faldt valget på Integra systemet fra SystemHouse Solutions.

ki

Lavere omkostninger og øget sikkerhed

Da løsningen er et fælles system for hele SLU, er omkostningerne faldet markant, mens sikkerhedsniveauet generelt er blevet væsentligt forbedret. Med central administration og strukturerede processer, til blandt andet korthåndtering og tilladelser, er systemet blevet gjort mere effektivt. Nogle dele er endda automatiseret via de studerendes studieportal, noget som har betydet mindsket arbejdsbelastning, og dermed også omkostningsbesparelser. I dag har SLU fuldstændigt styr på omkostninger, udvikling og sikkerhedsniveauer med mere.
Næste trin bliver at øge automatiseringen for medarbejderne, og udvikle brugen af smartphones, så korthåndtering helt kan elimineres i fremtiden.

tillvxtverket

Integra-systemet i SLU i tal

  • 140 centraler
  • 7.000 alarmpunkter
  • 15.000 aktive kort
  • 1.400 kortlæsere/dørmiljøer