-
SHS > Viden & ressourcer > Kundereferencer > Hospitaler > Region Östergötland

Region Östergötland
15 år med Integra succes

Det startede ved Linköpings Universitetssjukhus, med opførelsen af en ny bygning til pleje af kræftpatienter, hvor Integra blev installeret som alarm- og adgangskontrolsystem. I dag, 15 år senere, dominerer Integra systemet Region Östergötland, med administration af næsten 8.800 dørmiljøer, 12.000 alarmpunkter og i alt omkring 60.000 aktive kort.

universitetssjukhuset-i-linkping

Region Östergötland

Region Östergötlands mest omfattende opgave, er at yde sundhedspleje og tandpleje. Inde for sundhed, syge- og tandplejen er der cirka 13.000 ansatte, hvilket gør Region Östergötland til regionens største arbejdsgiver. Region Östergötland er også landets største ejendomsejer. Sundhed- og sygeplejen i amtet, består af primær pleje, korttidspleje og specialpleje. Inden for primærplejen er det omkring 40 sundhedscentre, som enten drives af regionen, eller er private og drives på vegne af Region Östergötland.

Inden for tandplejen, har Region Östergötland cirka 40 tandplejeklinikker for generel tandpleje, specialtandpleje og hospitalstandpleje, geografisk fordelt i amtet, der har til opgave at arbejde for en god tandsundhed, hos hele befolkningen.

kortlsare-med-monteringsvinkel

Hvorfor Integra?

Björn Hult, sikkerhedschef for regionsejendomme i Region Östergötland, forklarer opstarten af Integra for næsten 15 år siden:

I forbindelse med, at der i 2006 skulle opføres en ny bygning til behandling af kræftpatienter på vores Universitetssjukhus i Linköping, blev der indkøbt adgangssystemer og tyverialarmer, som i første omgang skulle installeres i denne bygning, for senere at blive udvidet efter behov på hospitalet. Her blev Integra systemet valgt, som viste sig at være den økonomisk mest fordelagtige løsning, med hensyn til systemfunktioner og krav. I første omgang blev det anslået, at der ville være omkring 500 dørmiljøer. Så her 15 år senere kan vi konstatere, at vi har næsten 8,800 dørmiljøer, cirka 400 centralenheder, og cirka 12.000 alarmpunkter, fordelt på hovedparten af lokaliteterne i hele amtet.

240_f_224173795_7gujeo0bwb5evnk6mxdvctsrx6q8xcvv

Nem administration, med smarte integrationer og løsninger

Hvor mange kortbrugere er der i Region Östergötland?

Vi har cirka 60.000 aktive kort, fordelt på medarbejdere, entreprenører, leverandører, kort til pårørende og studerende i systemet. Via Easy Connect, har vi integreret Integra med vores personaleregister, hvor vi henter personoplysninger, kortoplysninger, arbejdsplads, opgaver, profession osv., for at automatisere administrationen af adgang i så stort omfang som muligt.

Vi importerer også oplysninger om studerende og kursuskoder via Easy Connect, så vi får en automatiseret administration af de studerendes adgang. Vi har vores egen kundeservice, der tværregionalt hjælper med den administration, hvor vi ikke har standardiserede adgangszoner, og som hjælper virksomheder, hvis de ønsker at ændre for eksempel varer, eller tider i systemet til låsning af døre eller tilkobling af alarmer.

kortlsare-tagg2

Behov for et system, udviklet til komplekse anlæg

Hvilke fordele har I så oplevet med systemet i løbet af Region Östergötlands 15 år med Integra?

Da vi indledningsvis bestilte Integra systemet, var regionen en novice inden for teknisk sikkerhed. Vi var nok ikke helt klar over, hvad vi havde brug for, og tidligere var hver enkelt virksomhed nødt til at købe deres egne systemer. I betragtning af den udvikling og udbygning, der både er sket og sker, er vi i dag meget taknemmelige for, at det blev Integra systemet, som blev valgt i 2006. Min overbevisning er, at vi ikke var nået derhen hvor vi er i dag, eller at vi kan nå dertil, hvor vi er på vej hen, hvis vi havde købt et andet system.

Vores anlæg er både stort og komplekst, med høje sikkerheds- og tilgængelighedskrav, og kræver et system, der reelt er udviklet til netop dette, og Integra opfylder fuldt ud vores krav. Integra er også nemt at administrere, trods dets kompleksitet. Tilgangen til ubegrænsede tidsplaner, logiske udtryk, læsning af forskellige kortteknologier i samme kortlæser, standardfunktioner, som slusefunktionen, transport af flydende kvælstof, etagestyring af elevatorer, karantæneobjekter, der anvendes i vores laboratorieaktiviteter, nødlåsning af hele bygninger på en gang, integration med kameraovervågning osv., er funktioner som er nødvendige i anlæg i denne størrelsesorden, og i vores aktivitetsmiljø. Integra systemet er også fantastisk driftssikkert, vi har haft få driftsproblemer med anlægget, hvilket også er et krav, da systemet er installeret på døre, hvor plejepersonale løber for de facto at redde liv. Her er også den såkaldte VIP-funktionen, en succesfaktor, som vores akutvagthold har adgang til, og som betyder, at de ikke behøver bruge PIN-kode i kortlæserne, selv om sikkerhedsniveauet i kortlæseren kræver det af andre brugere.

partners

Klar dialog og omfattende udvikling af systemet

Hvilke udfordringer er du stødt på undervejs?

Integra er vores sikringssystem for hele regionen, og det er fuldt installeret på vores tre hospitaler, og i de fleste andre sundhedsfaciliteter. Integra er også det sikringssystem der installeres, hvor der er behov for nye sikringssystemer i organisationen.

Systemdesignet af Integra gør også udvekslinger meget nemme, da alt kan gøres færdigt, inden selve udskiftningen af kortlæseren på de respektive døre finder sted. Ud over det, der er blevet nævnt tidligere, er der endnu en væsentlig grund til, at vi bruger Integra – nemlig at SystemHouse Solutions gennem mange år har vist, at de investerer i omfattende udvikling og fremtidssikring af systemet, hvor vi kunder også har mulighed for at påvirke udviklingen og dens prioritet.

Kontakt os for
mere information

Send en besked