-

Store besparelser med automatiseret besøgsflow hos NKT

CBRE og NKT ønskede at strømline deres besøgsflow. Efter installationen af SystemHouse Solutions besøgssystem Check Ind, med en QR-læser og indtjekning allerede ved porten til området samt selvbetjening i receptionerne, giver store bemandingsmæssige besparelser.

Ubemandede receptioner og intelligent besøgshåndtering, sænker omkostningerne for NKT

nkt_seacableboat

Hvem er NKT?

NKT er en af verdens førende leverandører af kabler til energisektoren. Virksomheden udvikler, producerer og sælger kabler, tilbehør og løsninger af høj kvalitet til elnettet, byggesektoren, og jernbane- og bilindustrien. NKT tilbyder kreative, højteknologiske og bæredygtige produkter, ydelser og løsninger til sine kunder.

Med tilstedeværelse i 18 lande og 37 lokationer, og med nogle af de mest moderne produktionsanlæg i Tyskland, Sverige, Polen, Tjekkiet, Norge og Danmark, er NKT verdens førende inden for kabelteknologi.

NKT Victoria på billedet er et specialbygget og topmoderne kabelfartøj.

nkt_gate_karlskrona

Baggrund for projektet

SystemHouse Solutions svenske partner blev kontaktet for at udarbejde et koncept til automatiseret besøgsstyring på NKT’s faciliteter. Kravet var, at CBRE, som håndterer FM-aktiviteterne for NKT, skulle kunne reducere omkostningerne til besøgsstyring gennem et digitalt besøgssystem, som muliggør ubemandede løsninger i videst mulige omfang. De besøgende skulle kunne gå ind gennem portene og videre til receptionerne, som skulle omdannes til bemandede kundelounger med besøgskiosker.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, hvor SystemHouse Solutions og deres partner indgik, sammen med medarbejdere fra CBRE og NKT. Vi blev enige om en løsning, med krav til nye funktioner for porte og SMS-notifikation ved passage.

Løsningen

Videoen viser, hvordan løsningen fungerer fra forhåndsregistreringen, til den besøgende bliver hentet i en af receptionerne.

Alle besøgende forhåndsregistreres, og en QR-kode til mødet, sendes via SMS eller mail til den besøgendes mobiltelefon, aftenen inden mødet. I indkaldelsen er der også et link til en sikkerhedsvideo og regler, som den besøgende skal læse før ankomsten til NKT. Den præregistrerede besøgende får adgang 20 minutter inden mødet går i gang, og åbner selv porten til området.

En SMS sendes til besøgsmodtageren, hvor det fremgår at den besøgende har passeret porten. Den besøgende går derefter videre til den ubemandede reception, med selvbetjening i produktionskontoret. Kiosken ringer besøgsmodtageren op og informerer om, hvem den besøgende er, og hvilke knapvalg du skal vælge til besøget. Trykker du 1 accepterer du den besøgende, trykker du 2, kan du tale med den besøgende gennem systemet, hvis det er nødvendigt.

NKT har også et kontor uden for portene, og i den store flotte reception, installerede vi en stående besøgskiosk til besøgssystemet Check In. Hovedreceptionen er ubemandet, men med høj sikkerhed og et meget effektivt og brugervenligt besøgssystem.

nkt_checkin_shs

En klar øget besparelse for NKT, med ubemandede receptioner

Fordelene for CBRE og NKT er mange. De har kunnet reducere bemandingen fra vagtselskabet, og det er lykkedes dem at omfordele ressourcerne. Besparelserne er betydelige, og arbejdet fortsætter med at installere Check In på flere NKT sites og bygninger, de næste der står for tur er Alingsås og Falun. NKT og CBRE er repræsenteret i en række lande, og vi håber på et endnu større samarbejde.